Eventpersoneel

Het aantal festivals neemt toe en daardoor stijgt ook de vraag naar eventpersoneel. Dat is goed nieuws, maar festivalorganisatoren hebben steeds hogere verwachtingen van het personeel. Steeds meer partijen springen daarop in door trainingen te geven, maar ook op andere manieren wordt er geïnnoveerd, bijvoorbeeld op technologisch gebied.