Aantal Europese internetpiraten daalt en legale mediaconsumptie stijgt

woensdag 01 augustus 2018 - 13:55

Het percentage internetgebruikers in Europa dat weleens illegaal muziek, films, series, boeken of games downloadt danwel streamt is tussen 2014 en 2017 gedaald. Vergeleken met 2014 zijn de bestedingen aan legale content bovendien gestegen.

Het Instituut voor Informatierecht publiceerde gisteren het onderzoek Global Online Piracy Study van de Universiteit van Amsterdam. Hieruit blijkt onder meer dat in zes van de zeven onderzochte Europese landen (Frankrijk, Nederland, Polen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koningrijk) een daling van het aantal piraten is te zien. Alleen in Duitsland is er een geringe toename van het aantal gebruikers van illegale bronnen als gevolg van een kleine stijging in het illegaal downloaden van games. Ondanks die cijfers is het aandeel illegale downloaders in Duitsland met 29 procent van de internettende bevolking binnen Europa het laagst. Duitsland kent dan ook zware straffen voor consumenten die illegaal downloaden.

Het deel van de internetgebruikers dat afgelopen jaar weleens iets illegaal heeft gedownload of gestreamd, verschilt sterk tussen de onderzochte landen: van 23% in Japan tot 84% in Indonesië. Daarbij moet in het achterhoofd gehouden worden dat in Indonesië slechts een kwart van de bevolking online is. Nederland heeft samen met het Verenigd Koningrijk, na Japan en Duitsland, het laagste aantal piraten als percentage van de internetbevolking. Iets meer dan een op de drie Nederlandse internetgebruikers gaf aan in het voorgaande jaar wel eens content te hebben geconsumeerd via illegale kanalen.

Koopkracht blijkt een zeer belangrijke verklaring voor zowel legale uitgaven als voor het aantal piraten: hoe hoger de koopkracht, des te minder piraten er per legale gebruiker in een land zijn. Een overtuigende link met de beschikbaarheid van handhavingsinstrumenten is daarbij niet gevonden.

De studie is mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van Google en bouwt voort op eerdere studies voor onder meer de Nederlandse Rijksoverheid en de Europese Commissie.

Het complete rapport is hier te lezen.