Usenetprovider Newsconnection moet klantgegevens afstaan aan BREIN

dinsdag 10 juli 2018 - 14:37

Het Gerechtshof in Den Bosch heeft vandaag geoordeeld dat usenetprovider Newsconnection de gegevens van zijn klanten moet achterhalen en verstrekken aan BREIN.

Klanten van Newsconnection die zich anoniem registreren om illegaal auteursrechtelijk beschermd materiaal te downloaden, verdienen geen recht op bescherming. Welke maatregelen de tussenpersoon precies neemt, mag zij zelf bepalen, de vorm waarin dat gebeurt kan niet worden voorgeschreven, aldus het Hof in onder meer overweging 2.14.14 en 2.15.5.

“Wanneer een tussenpersoon een bedrijfsmodel kiest waarbij zij de relevante gegevens niet in eigen hand heeft,” zo oordeelde de rechter, “dan dient zij ervoor te zorgen dat zij op eenvoudige wijze over die gegevens kan beschikken. Als de tussenpersoon diensten inhuurt bij een derde (bijvoorbeeld een bedrijf voor de huur van serverruimte), dient zij contractueel af te spreken dat die derde meewerkt aan een verzoek tot afgifte van gegevens ter identificatie van inbreukmakers. Als die derde niet wil meewerken dan dient de tussenpersoon een andere partij te zoeken.”

BREIN verzoekt tussenpersonen regelmatig om afgifte van identificerende gegevens van inbreukmakende klanten, met name beheerders van illegale sites en illegale uploaders. Daarmee kunnen zij aansprakelijk gehouden worden voor de schade die zij veroorzaken.

“Het belangrijke nieuwe punt van deze uitspraak is dat de rechter heeft bepaald dat een tussenpersoon ervoor moet zorgen dat hij zijn klanten daadwerkelijk kan identificeren,” zegt BREIN-directeur Tim Kuik. “Daarom dient de tussenpersoon klantgegevens te verifiëren. Als daarvoor de hulp van een zakenpartner nodig is, dan moet de tussenpersoon dat contractueel met die partij afspreken.”