Europarlement stemt voorlopig tegen copyrightplan

donderdag 05 juli 2018 - 14:15

Het Europees Parlement heeft vandaag met een kleine meerderheid tegen de EU-plannen gestemd om de wetgeving rond het auteursrecht aan te scherpen. De plannen worden nu aangepast. In september wordt naar alle waarschijnlijkheid opnieuw gestemd.

318 Europarlementariërs stemden donderdagmiddag tegen de plannen, terwijl 278 leden voor stemden. De overige 31 leden onthielden zich van hun stem.

De hervormingen moeten ervoor zorgen dat ‘creatieven’ beter beschermd worden tegen auteursrechtelijke inbreuken, waarbij met name het overbruggen van de zogenoemde ‘value gap’ belangrijk is. Het voorstel verplicht websites en platformen om te onderhandelen over een vergoeding indien er auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt gebruikt. Gebeurt dit niet, dan is in Artikel 13 een bepaling opgenomen waardoor de auteursrechtelijke verantwoordelijkheid van geüpload materiaal bij de eigenaar van de website of het platform komt te liggen. Bedrijven als Facebook en Google zouden dus alle bestanden moeten controleren die gebruikers online zetten (het zogenoemde ‘uploadfilter’).

De voorstellen worden nu opnieuw bekeken en aangepast, gevolgd door een stemming in september of oktober. Vervolgens vindt er een overleg plaats tussen de Europese Commissie, Raad van Ministers en Europees Parlement, waarna een uiteindelijk voorstel begin 2019 ter stemming wordt voorgelegd aan het Europees Parlement.

Paul Solleveld, Director Legal and Public Affairs van brancheorganisatie NVPI, is teleurgesteld. “De tegencampagne om te voorkomen dat onder meer YouTube verplicht wordt te onderhandelen voor het gebruik van werken stond bol van de onwaarheden, die je helaas veel terugleest. De woorden uploadfilter en Google-tax lijken gemeengoed maar daar ging het niet over. De mededeling van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming dat er geen verplichting in de richtlijn zit tot algemene monitoring heeft niet mogen baten. Evenmin de oproep van Sir Paul McCartney. De creatieve sector heeft er vanuit alle landen hard aan getrokken, maar helaas. Ook wat betreft de Nederlandse Europarlementariërs is er nog veel werk aan de winkel.”