Europese Commissie wil piraterijlijst samenstellen

woensdag 24 januari 2018 - 14:53

De Europese Commissie is van plan om dit jaar een Counterfeit and Piracy watch-List te publiceren. Deze lijst bevat namen van partijen die zich schuldig maken aan vervalsing, piraterij of andere vormen van uitbuiten van intellectueel eigendom.

Met de Counterfeit and Piracy watch-List wil de Europese Commissie  in kaart brengen waar veel piraterij plaatsvindt. Ook wil de Commissie burgers ervan bewustmaken dat ze goed moeten nagaan of de content die ze aanschaffen wel legaal is. De lijst is verder ook bedoeld voor houders van intellectueel eigendom en auteursrechtbeschermers.

Inbreuk op intellectueel eigendom is volgens de Europese Commissie een doorn in het oog van de Europese creatieve industrie. De European Union Intellectual Property Office en de Organisation for Economic Co-operation and Development hebben uitgerekend dat de handel in vervalste en illegale producten in totaal 338 miljard euro bedraagt. De schade in de Europese Unie wordt geschat op 85 miljard euro per jaar.

De Counterfeit and Piracy watch-List wordt dit jaar nog gepubliceerd. Rechtenhouders en andere belanghebbende partijen kunnen tot 31 maart suggesties indienen van namen die op de lijst moeten komen te staan.