Prolyte Group: ‘Je bent met elkaar verantwoordelijk’

donderdag 11 januari 2018 - 13:10

Van strengere productie-eisen tot klimaatverandering: de uitdagingen van de evenementenindustrie zijn bijzonder divers. Volgens Prolyte Group is er verregaande samenwerking nodig om deze uitdagingen aan te gaan. Het bedrijf neemt zijn verantwoordelijkheid als marktleider in de bouw van entertainmentconstructies door op de EPIC-conferentie een discussiepanel te organiseren.

Als organisator van het discussiepanel toont Prolyte Group eens te meer dat de EPIC-conferentie een uitgelezen moment is om branchebrede uitdagingen aan te kaarten. Het panel bestaat uit verschillende professionals van vooraanstaande bedrijven die met outdoor en staging constructies werken, zoals Stageco, Gigant en Unlimited. Namens Prolyte zal onder meer Ruud de Deugd, productmanager ProlyteSystems, aanwezig zijn.

Volgens hoofd marketing Marina Prak is discussie noodzakelijk. “Er is een aantal trends waar te nemen, die zowel binnen als buiten de invloedszone van de entertainmentbranche ligt. Deze trends hebben gevolgen voor ons marktsegment. Te denken valt aan klimatologische veranderingen, een trend in grotere en zwaardere producties, toenemende eisen van producenten en promotors, waaronder een verkorting van de totale productietijd, een groeiend veiligheidsbewustzijn en strengere internationale wet- en regelgeving. Daar zit natuurlijk een  causaal verband in. Een aantal gebeurtenissen heeft de branche op scherp gezet.”

Verantwoordelijkheid nemen

Er zijn dus behoorlijk wat openstaande vragen. Zeker als het gaat om het spanningsveld tussen een kortere productie- en voorbereidingstijd en strengere veiligheidsregels. Hoe ga je hiermee om als bedrijf dat een podiumstructuur moet bouwen? Een achterliggend vraagstuk dat gepaard gaat met veiligheidskwesties, is dat van verantwoordelijkheid. “Promotors zijn natuurlijk verantwoordelijk voor het festival. Maar er moet ook iemand aan de bel kunnen trekken als blijkt dat een constructie niet veilig of sterk genoeg is.”

Volgens Prak zijn er de afgelopen jaren genoeg voorbeelden geweest van producties waar dat heel professioneel is opgepakt, maar ook helaas voorbeelden waar het mis is gegaan. Het is lastig om onder druk de juiste beslissingen te nemen of te forceren. “Omdat er in onze branche veel met freelancers gewerkt wordt, voelen mensen zich vaak onder druk gezet. Ligt de verantwoordelijkheid wel waar die ook gedragen kan worden? Er moet een groeiend bewustzijn komen dat je met elkaar verantwoordelijk bent. Je moet met elkaar die beslissing durven nemen, in plaats van dat een promotor evenementen toch maar laat doorgaan, zelfs als blijkt dat een constructie niet deugdelijk is gebouwd. Die erkenning en bewustwording, daarover willen we graag discussie voeren, dat is actueel.”

Hand in hand

De stelling van Prolyte is duidelijk: door samen te werken wordt de branche klaar voor de toekomst. “Wij vinden het belangrijk dat promotors, constructie- en toeleverbedrijven hand in hand gaan in dit proces. Met het discussiepanel kijken we waar de mogelijkheden liggen, waar we tegenaan lopen, maar ook wat we kunnen faciliteren, zodat bepaalde dingen tóch kunnen.” Het panel is volgens Prak een serieuze verkenning van de mogelijkheden en onmogelijkheden, een blijk van echte wil om dit soort vraagstukken binnen de branche te verkennen en tot gedegen oplossingen te komen. Prolyte heeft het gevoel actief te kunnen bijdragen aan het zoeken naar oplossingen. Of dat nu op het vlak van regelgeving is door deel te nemen aan internationale werkgroepen zoals de CEN/TC 152 WG3, door continue productontwikkeling zodat producten voldoen aan gebruikers- en veiligheidseisen, of door een actieve rol in het overdragen van kennis in te nemen, zoals het Prolyte Campus initiatief, of natuurlijk het discussiepanel op de EPIC-conferentie.”