Bezoekersrecord poppodium Grenswerk in Venlo

woensdag 03 januari 2018 - 11:57

Poppodium Grenswerk in Venlo heeft in 2017 44.500 bezoekers getrokken. In het derde volledige jaar na opening werden fors meer kaarten verkocht dan in voorgaande jaren. 2015 en 2016 (de eerste twee volle jaren) sloten allebei af met 38.000 bezoekers. Naar verwachting zal het jaar 2017 worden afgesloten met een positief financieel resultaat.

De huisvestingslasten blijven onverminderd hoger dan initieel begroot in het originele ondernemingsplan in 2012. Dat werd in opdracht van de gemeente opgesteld door onderzoeksbureau LAgroup. Grenswerk is met de gemeente Venlo overeengekomen dat een nieuw exploitatieonderzoek gehouden zal worden in de eerste helft van 2018.

Directeur Tim Gaal: “De definitieve financiële cijfers moeten nog volgen, maar onze eigen prognoses geven aan dat we zwarte cijfers kunnen schijven dit jaar, inclusief de noodzakelijke reserveringen die wij moeten doen voor de toekomst. Het wordt waarschijnlijk een kleine plus. Dat betekent dat we dit jaar minimaal 130.000 euro beter gedraaid hebben dan in 2016. Maar dat is wel gebeurd in een recordjaar voor Grenswerk en dus absoluut niet maatgevend te noemen. Het betekent ook dat we bij de minste tegenslag, ook door externe factoren, weer acuut in de problemen zijn.”

In Poppodium Grenswerk werden in 2017 24.500 kaarten verkocht, daarnaast trok het podium 7000 betalende bezoekers op externe locaties (Grenswerk Open Air, Joriskerk, Take Five, Domani). Verder trok Grenswerk nog 13.000 niet betalende bezoekers in de zaal, inclusief verhuringen. Dat is exclusief bezoekers van het Grenswerk café.

De afgelopen twee jaar heeft Grenswerk zich meer en meer ontwikkeld tot een podium voor de regio. In 2015 kwam 70 procent van de bezoekers nog uit Groot Venlo, en 15 procent uit de rest van de provincie. In 2017 is dit laatste percentage gestegen naar 32 procent en 51 procent uit Groot Venlo. Ook het aandeel Duitse bezoekers is gestegen, van 5 naar 6 procent. Daarnaast had Grenswerk bezoekers uit België, Frankrijk, Engeland, Ierland, Denemarken, USA, Oostenrijk, Estland, Italië, Spanje en Rusland.