Vakbond Ntb: ‘Laat muziekuitgevers niet toe tot nieuw bestuur Buma/Stemra’

dinsdag 19 december 2017 - 13:04

In de nieuw te vormen Raad van Toezicht en de Ledenraad van Buma/Stemra zouden muziekuitgevers geen zitting mogen nemen. Dat staat in een open brief van de vakbond Ntb aan de overheid en het College van Toezicht Auteursrechten.

Volgens de Ntb, een vakbond voor muzikanten, acteurs, dansers en artiesten, ‘dragen muziekuitgevers een belangenconflict met zich mee’. “Muziekuitgevers hebben rechtstreekse zakelijke banden met organisaties die betalingsplichten aan de Buma/Stemra hebben. Zoals verschillende omroepen en platenmaatschappijen”, staat in de brief. “Het is in het financiële belang van de muziekuitgevers die afdrachten zo beperkt mogelijk te houden. Dat is strijdig met het belang van rechthebbenden, het belang van de auteurs.”

Daarnaast speelt ook mee dat grote uitgevers de laatste jaren de door hen beheerde rechten online zelf zijn gaan exploiteren. “Vertegenwoordigers van grote muziekuitgevers praten nu feitelijk binnen Buma/Stemra mee over de strategie die tot doel heeft om diezelfde muziekuitgevers effectief te kunnen beconcurreren. En ze willen daar nog meer over te zeggen krijgen. Dat heeft een verlammend effect op de besluitvorming en de noodzakelijke modernisering.”

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering werd besloten om het bestaande bestuur op te heffen en een nieuwe directie met een Raad van Toezicht en een Ledenraad te vormen. Volgens de Ntb ‘grijpen muziekuitgevers de nieuwe bestuursstructuur aan om hun macht binnen de Buma/Stemra te verdubbelen’. In het bestaande bestuur is de verhouding auteurs en uitgevers 2:1.

Buma/Stemra ligt al een tijdje onder vuur. Eerder dit jaar bleek uit een extern onderzoek dat de directie jarenlang de administratie niet op orde had. Dat leidde tijdens de Algemene Ledenvergadering tot motie van wantrouwen tegen Wim van Limpt, maar de directeur van de muziekrechtenorganisatie overleefde de motie.

Onder de ondertekenaars van de brief bevinden zich enkele bestuursleden van Buma/Stemra, onder wie Henk Westbroek, Anthony Fiumara, René Meister, Bert Ruiter en erelid Jerney Kaagman.