Nieuwe website over auteursrecht voor kinderen gelanceerd

woensdag 15 november 2017 - 13:37

Deze week is een website over auteursrecht voor kinderen live gegaan: auteursrechtvoorjou.nl. Dit is het kleine zusje van de auteursrecht.nl. Beide sites zijn eigendom van en worden beheerd door de Federatie Auteursrechtbelangen.

Auteursrechtvoorjou.nl is voortgekomen uit een aantal onderwijsprojecten die de Federatie Auteursrechtbelangen de laatste jaren heeft ontwikkeld met diverse onderwijspartners, zoals KlasseTV, Nieuwsbegrip en MediaMasters.

Deze projecten zijn ontstaan uit door het ministerie van OCW gesubsidieerde pilots, ook OCW hecht belang aan toegankelijke en positieve informatie voor kinderen over auteursrecht. Kinderen krijgen namelijk in toenemende mate te maken met auteursrechtelijke kwesties, omdat zij zich hoe langer hoe meer in de digitale wereld bewegen en manifesteren. Daarbij zijn kinderen enerzijds zelf creatieve makers, anderzijds gebruikers van creatieve werken van anderen. Daar komen rechten, maar ook spelregels bij kijken.

De Federatie heeft auteursrechtvoorjou.nl ontwikkeld om aan deze informatiebehoefte tegemoet te komen. Deze maand, waarin ook de Week van de Mediawijsheid valt, zijn door genoemde onderwijspartners nieuwe lessen en opdrachten gelanceerd waarin de kinderen en hun leerkrachten en ouders voor de antwoorden worden verwezen naar auteursrechtvoorjou.nl.