Aanbieder illegale orkestbanden stopt na ex parte BREIN

maandag 22 mei 2017 - 13:38

Een aanbieder van ongeautoriseerde muziek- en orkestbanden heeft zijn activiteiten gestaakt na een ex parte beschikking van BREIN. De man bood duizenden orkestbanden aan op een zestal eigen websites en op een door hem beheerde Facebookpagina met ruim 1200 leden.

Voor het openbaar maken en verspreiden van orkestbanden is net als voor andere muziekwerken toestemming van de auteursrechthebbenden nodig. Die had de man niet. Hem is bevolen zijn inbreukmakend handelen te staken op verbeurte van een dwangsom. De websites zijn verwijderd, ook de Facebookpagina is gesloten. Daarop staat nu een tekst die aan de bezoekers uitlegt dat ook voor het verkrijgen van orkestbanden gebruik moet worden gemaakt van legale alternatieven.

Daarnaast heeft BREIN de afgelopen week Facebook verzocht een tiental soortgelijke ruilpagina's voor orkestbanden te sluiten. Het ging om pagina's met opgeteld duizenden leden waarbinnen zij onderling orkestbanden met elkaar ruilden. Dit deden zij door openbaar en via persoonlijke berichten links naar op clouddiensten opgeslagen ongeautoriseerde content te delen. Facebook heeft, nu BREIN kon aantonen dat deze pagina's primair bedoeld waren voor het ongeautoriseerd delen van content, de pagina's gesloten.