Nederlandse Veiligheidsbranche wil specifieke regels voor evenementenbeveiliging

woensdag 02 juli 2014 - 14:53

Drie kwart van de MKB-bedrijven in Nederland is niet of slechts gedeeltelijk op de hoogte van wat er precies verandert door de in juni door de Eerste Kamer goedgekeurde Wet Werk en Zekerheid, die per 1 januari 2015 in gaat. 

Dat blijkt uit een vandaag gepresenteerd onderzoek van de MKB Barometer personeelszaken, uitgevoerd door Markteffect in opdracht van Please Payroll. Op het gebied van evenementbeveiliging is de Nederlandse veiligheidsbranche de gesprekspartner richting de overheid. Voorzitter Laetitia Griffith stelt dat er wordt gesproken over specifieke regelgeving voor beveiligingspersoneel voor evenementen.

De Wet Werk en Zekerheid is door de politiek geïnitieerd met de gedachte om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. Dat betekent dat er zaken gaan veranderen op bijvoorbeeld het gebied van ontslagrecht en het aantal tijdelijke arbeidscontracten dat een bedrijf mag uitgeven. Op het gebied van evenementenbeveiliging is dit een heikel punt, aangezien veel medewerkers juist gebaat zijn bij flexibiliteit en tijdelijke contracten.

“De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft VNO NCW gesteund in het sluiten van een sociaal akkoord met vakorganisaties en het Rijk. Zoals dat gaat met een belangrijk akkoord met verschillende partners zitten daarin compromissen die we als branche ondersteunen zoals de hervorming van het ontslagstelsel en de verkorting van de WW”, aldus Griffith. “De afspraken rond flexibele arbeid zorgen echter wel voor onrust in met name een dynamische markt als evenementenbeveiliging. Deze tak van sport is zo onvoorspelbaar en grillig dat we maximale mogelijkheden op inzet van flexibel personeel nodig hebben.”

Volgens de voorzitter van De Nederlandse Veiligheidsbranche is dit niet omdat deze sector het acceptabel vindt dat medewerkers in onzekerheid blijven werken. “Hier is het juist zo dat flexibiliteit noodzakelijk is om mensen in te kunnen zetten zoals een groot deel van de mensen dat zelf wil, op de tijdstippen dat men dat zelf wil en bij de evenementen van de eigen voorkeur. Het overgrote deel van de medewerkers in deze branche doet dit werk ‘erbij’, als hobby of mooi extraatje in de vrije tijd. De evenementensector investeert veel in scholing en training van evenementenbeveiligers. Met andere woorden we begrijpen dat de overheid de doorgeschoten flexibilisering een halt wil toeroepen vanuit de negatieve effecten die het heeft, echter wij zijn van mening dat de nieuwe regels voor dit specifieke segment een negatief en ongewenst effect hebben. Om die reden zijn we in gesprek met VNO-NCW en de overheid om specifieke regels op te zetten voor evenementenbeveiliging.”

In het komende nummer van Entertainment Business LIVE, dat eind deze week verschijnt, zijn specials te vinden over Evenementenpersoneel en Evenementenbeveiliging, inclusief een uitgebreid interview met Laetitia Griffith over het werk van De Nederlandse Veiligheidsbranche.