Rigu Rotonde in gesprek met andere retailorganisaties

donderdag 21 september 2000 - 14:01
Op de vraag of er door het afbreken van de fusieplannen tussen Home Entertainment Services en Discourier/The Music Store, plek aan de onderhandelingstafel voor Rigu Rotonde is gecreëerd, zegt algemeen directeur Rick Guurink: “Er worden altijd gesprekken gevoerd maar er is niet concreets te melden.” Schaalvergroting en landelijke dekking zijn van cruciaal belang voor de continuïteit in retail, reden waarom de concentratietendensen zich verregaand voortzetten. Ook Rigu Rotonde, dat vorig jaar al Music Shop van de Nederlandse Expert Groep overnam, blijft in gesprek met mogelijke partners erkent Guurink. “Er zijn gesprekken gevoerd met alle mogelijke partijen waarmee samengewerkt zou kunnen worden. Kijk ook maar naar de andere ontwikkelingen en zie de overname van Virgin Retail door Free Record Shop of de samenwerking van de Hermans Holding en V&D. Ook wij voeren die gesprekken, en zodra er werkelijk concreet nieuws is zullen we dat ook naar buiten brengen. Tenslotte is het zoeken naar strategische partners de prioriteit van elke management. Dat is mijn voornaamste taak, maar nu valt daar echt niets zinnigs over te melden.”