NPI verbijsterd over budgettering popmuziek in Cultuurnota

vrijdag 22 september 2000 - 12:40
Staatssecretaris Rick van der Ploeg wil het budget voor popmuziek verdubbelen maar koppelt dit direct aan de bezuinigingen in de symfonische muziek, zo blijkt uit zijn Cultuurnota. Bovendien zouden de verhogingen pas in 2002 worden geëffectueerd. Het Nationaal Popinstituut (NPI) heeft hierop enigszins verbijsterd gereageerd. In haar beleid wil de NPI zich juist op de toekomst richten, waarvoor het mede afhankelijk is van financiële steun van de overheid. Zo krijgt de NPI vijf ton extra voor het uitbreiden van de promotieactiviteiten voor Nederlandse muziek in het buitenland en de in Amsterdam te organiseren muziekbeurs A2A. Het Podiumplan kan in 2001 worden voortgezet met een bedrag van 1,5 miljoen gulden. Vanaf 2002 moet de NPI dit geld echter halen uit een door Van der Ploeg op te richten nieuw centraal fonds voor podiumondersteuning. Geld voor nieuwe activiteiten zal moeten komen uit het budget dat vrijkomt door het opheffen van een aantal klassieke orkesten. Door de gekozen procedure kunnen nieuwe beleidsvoornemens ook pas in 2002 worden gerealiseerd. Dit betekent dat de NPI de net geopende mediatheek in 2001 weer kan sluiten, zo stelt de NPI in een verklaring. De NPI vindt het een gotspe dat uitbreiding van haar budget opnieuw afhankelijk wordt gemaakt van bezuinigingen op symfonische muziek. Volgens de NPI staat het niet alleen in haar standpunt, maar heeft ook het Contactorgaan Orkesten gepleit om de popmuziek uit de ‘houtgreep van deze sanering’ te houden. Daarom zal de NPI bij de Tweede Kamer pleiten voor een verhoging van de subsidie met ingang van 1 januari 2001.