Manager Facilitaire Diensten

De Melkweg staat voor popcultuur in de breedste zin van het woord. Een team enthousiaste professionals werkt dagelijks aan de realisatie van de honderden concerten, clubnachten, voorstellingen, exposities, films en festivals. In de Melkweg werken ongeveer 200 mensen. Met elkaar zorgen zij ervoor dat de 400.000 bezoekers die de Melkweg jaarlijks trekt een onvergetelijke avond hebben. De Melkweg vraagt van zijn medewerkers enthousiasme, inzet en flexibiliteit. Daar tegenover staat een dynamische en inspirerende werkomgeving met mooie programma's en leuke collega's.

De Melkweg zoekt per direct een Manager Facilitaire Diensten

voor 32 tot 38 uur per week

De Manager Facilitaire Diensten is verantwoordelijk voor de aansturing van de teams Techniek, ICT en Gebouwbeheer van de Melkweg. De Manager is verantwoordelijk voor het verankeren van het strategisch afdelingsbeleid aan de organisatiedoeleinden. Een belangrijk aspect van de functie is het bewerkstelligen van synergie tussen zowel de teams binnen de eigen afdeling als ook tussen de andere afdelingen

De Manager verbindt strategisch denken aan praktische uitvoerbaarheid en combineert overredingskracht met een hoge organisatiesensitiviteit. Hij of zij heeft brede kennis van de culturele en popsector en beschikt over de nodige relevante podiumtechnische kennis. De Manager is lid van het Managementteam en valt onder directe aansturing van de Algemeen Directeur. De Manager is een echte peoplemanager met gevoel voor de alledaagse praktijk en een drive om de strategische doelen te behalen. De Melkweg  zoekt iemand die de dynamiek van (live) popmuziek begrijpt en floreert in een dynamische podiumorganisatie.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Aansturen van de teams Techniek, ICT en Gebouwbeheer (+/- 50 medewerkers);
 • Professionaliseren van werkprocessen;
 • Het coachen van leidinggevenden;
 • Eindverantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het pand en de zich daarin bevindende installaties volgens een meerjarenplan;
 • Beleidsvorming, -structurering en -uitvoering; dit mede op basis van (technisch) advies van de 1e medewerkers licht, geluid, stagemanagement en gebouwbeheer;
 • Onderhouden van contacten met relaties, leveranciers en overige externen;
 • Kwaliteitsbeheer en –bevordering;
 • Is als MT lid medeverantwoordelijk voor organisatiebrede beleidsontwikkeling en implementatie.

Functie eisen:

 • HBO/WO werk- en denkniveau met ruime managementervaring;
 • Aantoonbare podiumtechnische ervaring en affiniteit met ICT;
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring in een zakelijke en culturele werkomgeving;
 • Ervaring met beleidsontwikkeling en implementatie;
 • Affiniteit met de Melkweg en het programma-aanbod.

Wij bieden:
Een uitdagende functie in een dynamische, inspirerende werkomgeving. Salaris conform de CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals. In eerste instantie bieden we een arbeidsovereenkomst voor 12 maanden, met de intentie uiteindelijk over te gaan naar een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Reacties kunnen uiterlijk 10 september 2017 per e-mail gestuurd worden naar vacature@melkweg.nl o.v.v. vacature Manager Facilitaire Diensten. Neem voor vragen contact op met Erik Backer (Manager Facilitaire Diensten) via telefoonnummer 020-5318181.

De Melkweg onderschrijft de Code Culturele Diversiteit; wij zijn trots op de diversiteit in onze programmering, publiek, partners en ons personeel. We streven daarom binnen de samenstelling van het Managementteam ook naar diversiteit.

Wervingsprofiel
De manager is eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van de teams podiumtechniek, gebouwbeheer, ICT en heeft ruime werkervaring opgedaan, tenminste op het terrein van de podiumtechniek bij voorkeur binnen een poppodiumorganisatie. Hij/zij beschikt over een zekere mate van vakinhoudelijke kennis die het mogelijk maakt de dagelijkse praktijk van de eigen medewerkers adequaat te ondersteunen en relevante ontwikkelingen te volgen. Een HBO/WO-werk- en denkniveau is vereist.

In samenspraak met de algemeen directeur zet de manager voor zijn/haar afdelingen het beleid op lange termijn uit; als lid van het management team heeft de manager mede een initiërende, bepalende en uitwerkende rol in de ontwikkeling van het bredere beleid van de Melkweg. Met andere afdelingen – programmeurs, publieksdiensten, marketing, PZ, financiële administratie - zoekt de manager de verbinding om de gezamenlijke doelen te bereiken.  

De manager onderhoudt intensief contact met zijn/haar eerste medewerkers geluid, licht/video, stagemanagement en gebouwbeheer, en is op gezette tijden te vinden op de vloer bij de uitvoering van de programma’s en bij de werkzaamheden in het gebouw.

In overleg met de eerste medewerkers facilitaire diensten worden reguliere en incidentele werkzaamheden vastgesteld en uitgevoerd naar prioriteit. Afstemming van een en ander vindt onder andere plaats aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan en de door de programmering bepaalde kaders. Daarbij heeft de manager oog voor de optimale inzet van alle betrokkenen en voor de afhankelijkheid die bestaat tussen de afdelingen qua onderlinge tijdsbesteding en gebruik van de ruimtes.

Voor bepaalde aspecten van de werkzaamheden is overleg gewenst met externe partijen zoals de Stadsschouwburg, ICT-partner VBVB, het overleg duurzame theaters, de VNPF, diverse aannemers en leveranciers.

De manager heeft aandacht voor persoonlijke behoeften, doelstellingen en gedragingen van individuen die eveneens gekoppeld zijn aan de wensen en doelstellingen vanuit de organisatie. De stijl van leidinggeven van de manager kenmerkt zich door de competenties van de eigen medewerkers goed aan bod te laten komen, door ervoor te zorgen dat de medewerkers hun vaardigheden op relatief autonome wijze kunnen toepassen en door de onderlinge verbondenheid van deze medewerkers te stimuleren en uit te dragen.